...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފުރުން
މ.
(1) ކަންވާރަކަށް ފެންއެޅުން.
(2) (ޏ..) ދާނިން ފެންނެގުން.
(3) ކުޑަކުދިން ފެންވެރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޫނެތްފަޔަށް ފެންފުރުން . ފެންފުރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ