...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފުޅަފި
ނ.
މަސްދޯނިފަހަރުގައި މަސްއައިނަށް ފެން އުކުމަށް، ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
އާއްމުކޮށް މިހަދައިފައި ހުންނަނީ، ރުކުގެ ފުޅަފިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިޔަތެލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ