...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފެލުން
މ.
އެއްޗަކަށް ވަދެފައިވާފެން، އަތުން ނުވަތަ އެހެން ވަސީލަތަކުން ނަމަވެސް ނެރެހުސްކޮށްލުން، ނުވަތަ ނެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންފެލައިލުން . ފެންފެލާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ