...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފޭބުން
މ.
(1) އުސްތަނަކުން ފެންއޮހުން.
މިސާލު:
ފަރުބަދަމަތިން ފެން އޮހުން.
(2) ފުރާޅު ފަދަތަނަކުން، ނުވަތަ ފެންއަޅައިފައި ހުރި އެއްޗަކުން ތަނެއް ހަލާކުވެގެން ފެންއޮހުން.
(3) ވާރޭ ހުއްޓުމަށްފަހު ގަސްގަސް ހެލިލުމުން ފެން އޮހޮރުން.
(4) ހަށިގަނޑުގެ ތަނަކުން ފެންނުކުމެ އޮހޮރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންއޮހޮރުން . ދިޔަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ