...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފޮޅި
ނ.
ހަނޑޫފުށް ނުވަތަ ގޮދަން ފެނުގައި ގިރައިގެން ތުނިކޮށް ފިހާ ފޮޅިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ބޯފޮޅި . މަޑުފޮޅި . ފަސްމީރުކޭން . ފެންފޮޅިކޭން . ފެންފޮޅިދޮލަނގު . ފޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ