...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފޮޅިދޮލަނގު
ނ.
ބާރަ މާލޫދު ކިޔާރޭ ރަސްމީގޮތުން މާލޫދުހަރުގެއަށް ގެންދާ ކޭމެއް.
މިދޮލަނގުގައި ހުންނާނީ ފެންފޮޅިއާއި، ކިރާއި، ހިކިރިހައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ