...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފޮޅިތާނަ
ނ.
އިހުގައި ތާނަ ލިޔެއުޅުނު ގޮތެއް.
މިލިޔުމުގައި ކޮންމެ އަކުރެއް އަޅައިފައި އެއަކުރާ ގުޅިގެން އެއަކުރެއްގެ ވަށައިގެން ބޮޅުތަކެއް އަޅައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ