...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފޮދުއޮޑިކޮޅު
ނ.
އިހުގައި ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން އާލާސްވެއިންނަވާ ހަތްމަސް ފުޅަށް އަޅައިގަތީމާ، ކުރެންދޫ ޒިޔާރަތުން ފެން ފޮދު ބަލައިދާ އޮޑި.
މިފެންފޮދު ގެންނަނީ އެބޭފުޅަކު ނައިނެ ފިއްލެވުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ