...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފޯއް
ނ.
(1) ފެންފޯއް ރުކުގައި ގަންނަވަކި.
(2) ރޯކޮށް ހުންނަފޯއް ނުވަތަ ރޯކޮށް ހުއްޓައި ކޮށައި ހިއްކައިފައި ހުންނަ ފޯއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރުއްފެށި . އޮއްލިގަން . ވަކަރުލުން . ފަތާމީހާ . ފިއްގޮވާ ދޫނި . ފުރުކުމަލަ . ފުރުއް . ފެށި . ފެންފުވައްރުއް . ފެންފޯއް . ފެންފޯއްކިބަ . ފެންފޯއްއިހާ . ފެންސައްލި . ފޯއް . ފޯއްކިބަ . ތާރުއް . ލާނށި . ލާރިފޯއް . ގުރުވަދޫނި . ސައްލި . ސިއްބުދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ