...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފޯއްރުއް
ނ.
ފަނުގެ ފަންވަތްތައް އެއްކޮށް ހުންނަ، ގަސްގަނޑުހިމަ، އެއްތެދަށް ހެދޭރުކެއް.
މިރުކުގެ އިހަލުގައި ގަންނަ ވަކަކީ ދުފުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުރުއް . ފެންފުވައްރުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ