...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންފޯއްދޫނި
ނ.
އެއްގަމުދޫންޏެއް.
މީގެފަސް ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
އެންމެ ވައްތަރުވާނީ ކުޑަވަރެއްގެ މައިނާއަކާއެވެ.
މީގެ ކުލަޔަކީ މުށިކުލައެވެ.
ބޮޑު މިންވާނީ ގާތްގަޑަކަށް 3 އިންޗި 4 އިންޗި ވަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ