...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންދަފަތް
ނ.
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތީގެ ފުރޮޅުގެ ކައިރީގައި އެއެއްޗަކަށް ފެނާއި ކިސަޑާއި ވެލިބުރިޔަ ނުދިނުމަށް އެއެއްޗެއްގެ ދަފަތުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އެތި، ޢާއްމުކޮށް މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ރަބަރުން ނުވަތަ ޕުލާސްޓިކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ