...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންދިނުން
މ.
(1) ބޯފެންދިނުން.
(2) ގަސްގަހަށް ފެންއެޅުން.
(3) ދަނޑު ދަނޑަށާއި، ބަގީޗާތަކަށް ފެންދޫކުރުން.
(4) ކަތިލާ ތަކެއްޗަށް ކަތިލުމުގެ ކުރިން ފެން ބޯންދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެދޭކުރިއަށް ފެންދިނުން . ފެންދިނުން . ފެންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ