...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންދިއްގާ
ނ.
ދިއްގަލުގެ ބާވަތެއް ފަތުގައި ފެހިކުލަގަދަވެފައި ފަތުގެ ތަނޑު ރަތް ވާނެއެވެ.
އަދި ފަތުގައި ކުރައެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
ދިއްގާ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ކަށިދިއްގަލާއި، މާދިއްގަލާއި ވެޔޮ ދިއްގަލާ ޚިލާފަށް ފެންދިއްގާ ވަރަށް ހަލުއިކޮށް އަވަހަށް ހެދިގަންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިރުވަކަދަނޑި . ފެންދިއްގާ . ދިއްގާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ