...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންދުވަނި
ނ.
ކުޑަކުދިންގެގައިން ނަގާ، ފެންއެރިފައި ހުންނަ ބިހިގަނޑެއް.
ބައެއް ފަހަރަށް މުޅިގައިންވެސް މިނަގައިފާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ