...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންދޭމީހާ
ނ.
(1) ކެއުމުގެ ކުރީގައި އަތްދޮއްވުމަށް ކުރަޔާއި ލޯގަނޑާ ހިފައިގެން އައިސް އަތްދޮއްވާމީހާ.
(2) ކަރުހިއްކުން ފިލުވައިދޭމީހާ.
(3) ގަސްތަކަށް ފެންޖަހާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ