...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންތަގަރި
ނ.
ފެނަން ނުވަތަ ލޮނަށް އެރުމަށްޓަކައި ލަކުޑިން ހަދައިފައި ހުންނަ ބިލިގާ.
މިއީ އިހުގައި ގަނޑުވަރުތެރޭ އަންހެން ބޭފުޅުންނާއި މަތީފަންތީގެ އަންހެން ބޭފުޅުން ލޮނުފޮދަށް އެރިވަޑައިގެން ގަންގަވަން ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މިއަށް "ބޮޑުތަގަރި" މިހެންވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ