...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންތިލަ
ނއ.
(1) ހަމަބިމާއި ބުމުގައި ފެންހުންނަ ހިސާބާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިން ކުޑަ.
(2) "ފެންފުން" މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންތެލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ