...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންތެލި
ނ.
އިހުގައި މީހުންވިހޭމާ، އާއްމު ގޮތެއްގައި ނުވަރޭ ފެނުން ކެނޑެންދެން އުނދުން ނިވުވަނުދީ ހުންނަ ފެންއެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންތެލިކާށި . ފެންތެލީރުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ