...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންތެލީރުއް
ނ.
އިހުގައި ކުދިން ލިބުނީމާ، ލިބޭ ކުއްޖާގެ ނަންމަތީގައި އިންދާ، ތިން ރުއް.
މިތިންރުއް އިނދަނީ އެކުއްޖަކު ލިބިގެން ގޭތެރޭގައި ބޭނުން ކުރަން ވައްދައިފައި ހުންނަ ފެންތެލި ބަހައްޓަން ބާއްވާފައި އޮންނަ ތިން ކާށި ވަޅުލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ