...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންލުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ބޯފެން އެރުވުން.
(2) އެއްޗެހި ދޮވެފައި، ސާފުފެން ދޮވުން.
(3) މަސްބާނާއިރު ބުޅިޔަށް ފެންއުކުން.
(4) ވުޟޫ ކުރާއިރު ބައެއް ގުނަންތަކުގައި ފެންއުނގުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންއުކުން . ތިންތިންފަށްކުރުން . ތެލްފެންކެޅައުން . ލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ