...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންގަނޑު
ނ.
(1) "ކުޅި" މިބަހުގެ ފުރަތަމަ މާނަ ބަލާ! (2) ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އެއްގަމުގައި ފެންހެދި، ގިނަ ދުވަހަށް ނުހިނދި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހިރިކޯލަ . ހިކުން . ހިތި . ހިތިއެޅުން . ނީލޯފަރު . ރާޅު . ބަކަތެޅުން . ބަޑިތެޅުން . ބާނިލާއެރުން . ބާނިލުން . ކަނޑު . ކާނު . ކިޅި . ކޯވެން . އަވާމެންދުރު . އިސްކޮޅުކެއުން . އޮއި . ވާދީ . ވެއުހައު . ވެއުކުކުޅު . ވެވު . ވެވުހޫލަ . ވެވެރެވި . ވޭރު . މޮއި . މޮއިލުން . ފަލެވުން . ފަސްގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުން . ފާވުން . ފާލަން . ފިޔަލަ ކަކުނި . ފެނުޖެހުން . ފެންހެއްދުން . ފެންކަފާފައިދިއުން . ފެންކެފުން . ފެންކޯރު . ފެންމަރުކާ . ފެންމަތި . ފެންމަތިވުން . ފެންފަރުދާ . ފެންގަނޑުބޮޑުވެ ރޭރެއް ބިރެއް ނުގަންނާނެ . ފެންގަނޑުބޮޑެއްކަމަކު ރޭރެއް ބިރެއްނުގަންނާނެ . ފެންގަނޑޮ . ފެރަންހައިޓު . ދިޔަ . ދިޔަހިއްކުން . ދިޔަބޮޑުވުން . ތުތިކެނޑުން . ތޫފާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ