...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންގަނޑުބޮޑެއްކަމަކު ރޭރެއް ބިރެއްނުގަންނާނެ
" ފެންގަނޑުބޮޑެއްކަމަކު ރޭރެއް ބިރެއްނުގަންނާނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) ތިމާ އިންނަން އުޅޭ މީހާ ކިތެންމެ ބޮޑުވެފައި ވަރުގަދަޔަސް ތިމާ އެކަމަކާ ބިރެއްނުގަންނޭނެއޭ ބުނަން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިބަސް އަންހެނުންނަށް ނިސްބަތްކޮށްވެސް ބުނެއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންގަނޑުބޮޑުވެ ރޭރެއް ބިރެއް ނުގަންނާނެ . ފެންގަނޑުބޮޑެއްކަމަކު ރޭރެއް ބިރެއްނުގަންނާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ