...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންގަސް
ނ.
(1) ކެޔޮފަތްހެން ފަތް ހުންނަ ދެއަރިމައްޗަށް ފަތް ނުކުންނަ ގަހެއް.
(2) ގަހެއްގެ ސިފައިގައި ފެންއަރާ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ފެންއަރުވާ ވަޑާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ