...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންގާގަނޑު
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ބޯފެން އަޅައިފައި ހުންނަ ކަންވާރަށް އިހުގައި ކިޔައި އުޅުނުނަމެކެވެ.
ޢާންމުކޮށް ފެންއަޅައިފައި ހުންނަނީ ރުބައަކަށެވެ.
މިހުންނަނީ ކުނބުކަފި ބުޑުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންހިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ