...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންގުޑުގުޑުކާއްޔޯ
މ.
ކުޑަކުދިން ފެންވަރަން ނުދާން އުޅޭއިރު، ހައްލާލަންވެގެން، ދެ މީހުން ދެކިހިލިފައްޗަށް އަތްލައި ހިފައި އެލުވާލައިގެން ދާއިރު ކިޔާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ