...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެންޖެހުން
މ.
(1) ފެންޖެހުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ހޮޅިފަދަ އެއްޗަކުން، ވިނަ ހައްދައިފައިވާ ތަންތަނަށާއި ގަސްގަހާގެއްސަށް ފެންދިނުން.
(2) މަގުމަގާއި އެކިއެކި ތަންތަނުގެ ހިރަފުސް ބޯވުމުން ފެންޖަހާ ހޮޅިން ނުވަތަ ފެންދޭ އެތިގަނޑުން ބިންގަނޑުތެންމުން.
(3) ފެންއުކުން.
(4) ކާށީގެ ދިޔަޖެހުން.
(5) މަޖާޒު:
އައުމީހުން ތަނަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ހޭނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅައިގާޖެހުން . ކަށްފެންޖެހުން . ފެންކުޅި . ދިޔަހެލުން . ދެޔަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ