...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެރަންހައިޓު
ނ.
ފިނިހޫނުމިން ބަލާ މީޓަރުގެ މިންތައް ބަހައިފައިވާ އުޞޫލަކަށް ކިޔާ ނަމެއް.
މިމިންތަކުގައި، ފެންގަނޑުވާ ފިނިމިނަކީ 23 ޑިގްރީއެވެ.
ފެން ކެކެން ފަށާ ހޫނުމިނަކީ 212 ޑިގްރީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ