...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެކުސްމެޝިން
ނ.
(1) ލިޔުމެއް، ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ފަދަ އެއްޗެއް ނަރެއްގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ ރޭޑިޔޯ ސިގްނަލްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާލުމުން އަޞްލާއެއްގޮތަށް އަނެއްކޮޅަށް.
(2) ފޮނުވާށާއި ލިބިގަތުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ މެޝިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ