...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެއްތުން
މ.
(1) ފެންގަނޑެއްގެ ނުވަތަ ކަނޑުގެ އަޑިޔަށް ގެންބުން.
(2) ބާރުކޮށް ހުންނަ ގޮތަށް އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް އަނެއްކައްޗެއް ލުން.
(3) މަޖާޒު:
މީހަކު ކުށެއްގައި ބެއްދުން.
(4) ފެތުން މިބަސް އަނެކަކު ލައްވައި ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނޑުލުން . އެރުވުން . ވަޅުބެހެއްޓުން . ވަޅުބޭނުން . ވަދުދޫކުރުން . މާދާއެޅުން . މުޑުތުލުން . ފުއްޓަރަށްފެއްތުން . ދައުލެފެއްތުން . ގައުކޫއްތުން . ގިޔުޅަށްފެއްތުން . ގެންބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ