...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެވުން
މ.
(1) ކުދިކޮށް ލިޔެފައި ހުންނަ އަކުރު ފަލަކުރުން.
(2) ހިމަކޮށް ދަމައިފައި ހުންނަ ރޮނގު ފަލަކުރުން.
(3) އެއްތަނެއްގައި އެކި ކުލަކުލަގޮތް ގޮތަށްލުން.
(4) ފޭލީގެ ކަޅުކޮށް ހުންނަ ބައިގައި އުޅުނބު ދިޔަހާކައިގެން ކުލަ ގަދަކޮށް ރީތި ކުރުން.
(5) ރޮނގު ނުވަތަ އަކުރު ފަދަ ތަކެތީގެ ކުލަ ގަދަ ކުރުން.
(6) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ނަން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށް ލިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަނިލުން . ބޯށިއެޅުން . ކުރެހުން . ކުރެހުންއެޅުން . ވިއާނުވުން . ފަށް . ފަށްދެމުން . ފަވާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ