...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެމުނު
ނ.
މިޔަރުގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ބޯ އެހެން މިޔަރުގެ ބޮލަށްވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ.
ގައިގެ އެތަން މިތާނގައި ލައްޖައިފައި ހުންނާނެއެވެ.
މީގެ ދަތްތައް ވަރުގަދަވާނެއެވެ.
މިއީ ވަރަށް ބާރުދައްކާ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަސްމިޔަރު . ހޫހިމިޔަރު . ހޫޕުމޭރެ . ފެމުނުމިޔަރު . ގުހުރު ދޮތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ