...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެތުނުއޮޑީ ރިޔާ ދަށުވިޔަސް ކަނަކުއަތްދަށުނުވާށެވެ
"ފެތުނުއޮޑީ ރިޔާދަށުވިޔަސް ކަނަކުއަތްދަށުނުވާށެވެ..
(ހަރުބަހެއް) (1) ލޯ އަނދިރި މީހުންނަށް ގޯނާކޮށް އުނދަގޫ ކޮށް ނުހެދުމަށް ނަޞޭހަތްތެރި ވުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ނުލަފާ ޖާހިލުންގެ އަނގަދަށު ނުވުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ