...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެތުރި
ނ.
(1) ހަމުގެ ބައްޔެއް.
މިއީ ކަހާ، ހިރުވާގޮތަށް ހުންނަ، ދޫތްމަށްވުރެ ބޯކޮށްހެދޭ، އަވަހަށް ފެތުރޭ ބައްޔެކެވެ.
(2) ފެތުރުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނު ކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާ . ހަލަވެލި . ހިރުނދު . ހިތިގަސް . ހިޔާބޮޑު . ހިޔާބޮޑުގަސް . ހުސްނުހީނާ . ނީރި . ރަށްގޮވުން . ރަސްދޯނގި . ރީނބުރުފިލާ . ރޫސީވިލާތް . ރޯގާ މައިތިރިވުން . ބަރަބޯ . ބާރޯޒުއާވި . ބިމުކަންތައް . ބުރުން . ބޮއިގަސް . ބޯކެޔޮވަލަކު ހުޅުލީހެން . ކަހަނަގެނޑި . ކައިރުރިނދަލި . ކިރުޅިހުނިހައް . ކުޅޭކުޅޭކަރަންފޫ . ކެއްސުންބަލި . އަނދިރިގަނޑު . އަޑުއަރައިގެންދިއުން . އާނު . އާނުގަނޑު . އެހަނޑަ . އެއްވަސްވުން . އޮފިއެލޭގަސް . ވަޅިފިލާ . ވައިވިދުރި . ވައިގަނޑުރޫޅުން . ވަލުބަލި . ވަލުބޭސް . ވެލަށްދުވުން . ފަސްގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުން . ފެންކަނދިލި . ފެތުރިނެގުން . ފެތުރިޖެހުން . ފެތުރުން . ފެތެރި . ފެސްކޯ . ފޭދުން . ދަމުހިނގުން . ތަފާ . ތިލެޔޮލަގޮނޑި . ތޫފާން . ތެވެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ