...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެލައިލުން
މ.
(1) އަނބުރައިގެން ނުވަތަ ފިތައި ބާރުކޮށްގެން ފެން ނުވަތަ ދިޔަ ނެރެލުން.
(2) މަޖާޒު:
މީހަކު ހައްލައިލައިގެން އެމީހެއްގެ އަތުން އެއްޗެހި ތަކެއް އަތުލައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެތްފެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ