...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެލާ
ނ.
(ޏ،ސ) ފިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުބަލިފެލާ . ބޯކިރު . ކާށިކިރު . އިލާ . އިލާގަނޑު . އޮބި . އޮބިއެޅުން . މެދުފެލާނޑާ . ފަންތޮށިދިޔަ . ފެންކިރު . ފެންއޮއްސުން . ދެއަ . ގޮނޑިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ