...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެގޮވުން
މ.
(ޏ) ތިމާއާ ނުބެހޭ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް އަމިއްލަޔަށް ވަނުން.
މިއީ ދަށް ބަހުރުވައިގައި ބޭނުންކުރާ ބަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ