...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެސްކޯ
ނ.
ފެތުރިފައި ހުންނަ ގޮތަށް ތިރިކޮށް ހެދޭ، ހިމަދިގުކޮށް ފަތް ހުންނަ ގަހެއް.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާ ވެއްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުނބުކަފިފިލާ. . ފެސްކޯމޫ . ފެސްގޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ