...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެޔަށްޖެހުން
މ.
(1) ދުރަށް ޖެހުން.
(2) އިންޖީނުގެ ބާރުގައި ނުވަތަ ފަލިން އޮޑިދޯނިފަހަރު އެއްޗަކާ ނުވަތަ ތަނަކާ ދުރަށް ގެންދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޭޔަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ