...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެޝަން
ނ.
(1) އެއިރަކު މީހުން ހެދުން އަޅައި އުޅޭގޮތް ނުވަތަ ބޯކޮށައި އުޅޭ ވައްތަރު.
(2) އެއިރަކު މީހުން އެންމެ ރުހޭ ވައްތަރުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ