...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭރާ
ނ.
ގަބުޅި، އާއި ކާށި ހެހުމަށްޓަކައި، ކުރެދި ފަދަ ތަކެތިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިހުންނާނީ އެއްކޮޅު ބިމަށް ޖަހައިފައެވެ.
މައްޗަށް ހުންނާނީ ފޭއްސައިފައި ހުންނަ ކޮޅެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުވާޅު . ހަލާހަރު . ހިކަނދިފޭލި . ހިކިދޮވުން . ހުރު . ހުޅެކަޓާނޑާ . ހުވަނދުލުން . ހުދުރާތް . ހުދުކިއްތާނި . ހުތްވަސް . ހެހުން . ހެކު . ހެދުންލުން . ނަލަހެދުން . ނަގަންބަރު . ނަގުލުންލޮނުވިއްސި . ނަޖިސް . ނާށިލުން . ނުލިބިގެންވާތާވި . ނޫރޮނގުކަނޑުކުލަ . ރަފޫ . ރަފޫކުރުން . ރަތްގަލަދުންދާރި . ރެހަ . ރޮދިކަށި . ރޯބަރަހަނާ . ބަނާތު . ބަބުނަ . ބަބުންދުޅަ . ބަދަހި . ބަދަހިކަން . ބަދަހިވުން . ބަތާނަ . ބަގޮނާ . ބާފޮތި . ބާދަލާޖެހުން . ބުގިސް . ބުގިސްކަން . ބުގިސްވުން . ބޭލުން . ބޮކުސާ . ބޮޑުރޯނުކަން . ބޮޑުފަތަފޮޅިކުނާ . ބޮޑުފެއްސަންގޮތްހެދި . ބޮޑުގޯނބިލި . ކަހަނބުޖެހުން . ކަށަދަތް . ކަށިފަތި . ކަށިފަތިކައިރި . ކަނދޮޅުދުލިފަށުވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ