...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭރާން
ނ.
(1) އަންނައުނު.
(2) މަޖާޒު:
އެއްޗެއްގެ ފެންވަރު.
މިސާލު:
މިއީ ވަރަށް ފޭރާންދެރަ ޅެމެކެވެ.
(3) ފޮރާމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާހަރު . ހިކަނދިފޭލި . ހިކިދޮވުން . ހުޅެކަޓާނޑާ . ހުދުރާތް . ހުދުކިއްތާނި . ހެކު . ހެދުންލުން . ނަލަހެދުން . ރެހަ . ރޮދިކަށި . ބަނާތު . ބަބުނަ . ބަބުންދުޅަ . ބަދަހި . ބަދަހިކަން . ބަދަހިވުން . ބަގޮނާ . ބާދަލާޖެހުން . ބުގިސް . ބުގިސްކަން . ބުގިސްވުން . ބޮކުސާ . ބޮޑުފަތަފޮޅިކުނާ . ކަހަނބުޖެހުން . ކަނޑަ . ކައްދަރުފޮތި . ކަފުން . ކީއްތާނި . އަހިކެއްކުން . އަހިކޮށުން . އަހިކޮނުން . އަހިތެޅުން . އަށާވީސް ނަކަތުންކުރެ ނަކަތެއް ނިވައުނުވުން . އަދާރަސަމް . އުނުއަނުން . އުޅަ . އުޅަހަރު . އުޅަދަނޑި . އުޅަގަނޑު . އުޅަގަތުން . އުޅުނބުޖެހުން . އުއި . އުއިގަނޑު . އުއިގަނޑުމެކުން . އެނެފޭރާން . އޮށިހަރޮ . ވިއުން . ވިޔުން . ވެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ