...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭރާންކާފަނި
ނ.
ފޮއްޗާއި ކަރުދާސް ފަދަ އެއްޗެހީގައި އަޅާ އެއްޗެހި ހަލާކުކުރާ ފަންޏެއް.
މިފަނި ކަރުދާހުގައިވެސް ލޯވަޅުއަޅާ ހަލާކު ކުރެއެވެ.
ނަމަވެސް މިއީ ކަތުރުފަންޏެއް ނޫނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ