...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭރާބުޑަށް ކިހައްޑިޔަފޭބުން
"ފޭރާބުޑަށް ކިހައްޑިޔަފޭބުން" މ.
މަޖާޒު:
ފިރިހެންމީހާގެ ގައިމަތީގައި އަންހެންމީހާ އޮވެ ޖިމާޢުވެގެން އެދުން ފުއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޭރާބުޑަށް ކިހައްޑިޔަފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ