...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭރު
ނ.
(1) ގަހެއްގައި އަޅާ މޭވާއެއް.
މީގެ އޮށް ހުންނާނީ ކަރުގަނޑުގެ ތެރޭގައެވެ.
(2) ފޭރާން ކުރާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންގުފޭރު . މޭވާ . ފޭރުގަސް . ފޭރެ . ލޫޓުވުން . ލޫޓުމާރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ