...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭރޭމީހާ
ނ.
ހަމައެއް އިންސާފެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއްނެތި، އަނެކެއްގެ މުދަލެއް، ނުވަތަ އެއްޗެއް އަތުލައި ގަންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްދު . ޑާކޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ