...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭބުން
މ.
(1) ތިރިއަށް އައުން.
(2) އޮހުން.
(3) ރަށެއް ފަދަތަނަކަށް އެރުން ނުވަތަ އެފަދަތަނެއް ދޫކޮށްލައިފައި ދިއުން.
(4) މިސްކިތް ފަދަ ތަނަކުން ނުކުތުން.
(5) ނަމާދުކޮށް އަވަދިވުން.
(6) ހިކިފަސްތާކު ހުރެފައި ފެންގަނޑަކަށް ނުވަތަ މޫދަށް އެރުން.
(7) އުޅަނދެއްގެ ފަޅުވެރިންގެތެރެއިން މީހަކު އަމިއްލަޔަށް ވަކިވުން.
(8) ފަތް ނުވަތަ އިސްތަށި ވެރުން.
(9) ދުވަސްކޮޅަކަށް ރަށެއްގައި ހުރެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނުއެޅުން . ނަގޫފޭބުން . ރަށަށްއެރުން . ރަށްބަންދުކުރުން . ރޫޅިވެރުން . ރޯޅިފޭބުން . ބަނޑުލައިލޫދުން . އިސްތަށިވެރުން . އޮހޮރުން . އޮރުދާޔަށްފޭބުން . ވާރޭވެހުން . ވެހުން . ވެރުން . ވެލިވެރުން . ވެގެރުން . މުރިނގުޖެހުން . މޫދަށްއެރުން . މޫލުން . ފަޅުރަށަށްއެރުން . ފާތެއްޔަށްވެއްޓުން . ފުރަގަސްފަރާތްފޭބުން . ފުލުންދިއުން . ފުސްއެރުން . ފެނަށްއެރުން . ފެންއޮހޮރުން . ފެންވެހުން . ފޭރާބުޑަށް ކިހައްޑިޔަފޭބުން . ދިޔަލުން . ދުންކުންޏާފޭބުން . ލޫދުން . ގޮނީފުލަށް އެރުން . ސޮހިގަތުން . ސޮނިބޭލުން . ސޮނިވެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ