...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭކުރުން
މ.
(1) ދުރުކުރުން.
(2) މީހަކުގެ ގާތުގައި މާބޮޑަށް އެއްޗެއްސަށް ކިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާކުރުން . ނިގުޅުން . ދުރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ