...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭއްދުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގެ ތެރެއިން އަނެކެއްޗެއް ފާޅުވުން.
މިސާލު:
ވިލާތަކުގެ ތެރެއިން ހަނދު ފޭއްދުން.
(2) ދިޔާ އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ އޮލަ ހިމުން ބައި އަޑިޔަށް ފޮނުވަން ބެހެއްޓުން.
(3) ނީރުން.
(4) (ހ) އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ރަނގަޅު ނުބައި ނުވަތަ ކުދި ބޮޑު ވަކިކޮށްލުން.
މިސާލު:
ކާށިތަކުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ބޮޑެތި ކާށި ފޭއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޭއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ