...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޭލި
ނ.
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަނުމަށާއި، ބޮލުގައި އެޅުމަށް ވިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މީގެ ކިތައްމެ ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
(ހ) އަންނަ ފޭލި (ށ) ބޮލުފޭލި.
(ނ) ދޮޅިފޭލި.
މިފޭލި ހުންނަނީ އެކި ސައިޒަށެވެ.
މުށި ކުލައާއި ހުދާއި ކަޅު ގުޅުވައިގެންނެވެ.
(2) ފަތިކޮށް ނުވަތަ ވަށްކޮށް އޮޅާފައި ހުންނަ ފޮތީގެ ދިގު ބައިބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅި . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހާދާރު . ހިވިގެ . ނަލަހިރު . ރަންތާސްފޭލި . ރަތޫ . ރަތްފޭލި . ބިލެތް އޮޑި . ބުށްބަޅަން . ބުންބަޅަން . ބުއްބަޅަން . ބެޑުޝީޓު . ބޮނބިގަނޑު . ބޮލުފޭލި . ބޮޑުފޭލި . ކަފުރުއަޅައި . ކަސަބުޖެހި ފޭލި . ކީމަ . ކޮޅުމަތިލުން . އަވަށުތަންޑުވަ . އުނަށްދޭފޭލި . އޮޅިފޭލި . ވާރުފޭލި . ވެދުންފޭލި . މަހުފުލަށްފޭލިއަނުން . މަކާބޮނބި . މަގުފޭލިދެމުން . މެދުފޭލި . މެދުގަނޑޮ . ފަށުފޭރާން . ފަތިވިނުން . ފަތިގަނޑު . ފަތުކެއްކިއުއި . ފަލަނގު . ފުހަޑުއްދީއްތަ . ފޭލި . ފޭލިގެ ޖެހުން . ފޭލީރިޔާ . ފޮހޮނޑަ . ފޮހޮޑަ . ފޮއްދޫ . ފޮއްދޫފޭލި . ފޮތިކެނޑުން . ދިވެހިހެދުން . ދެފޫދޯރި . ދޮޅިފޭލި . ތަންމަތިއެޅުން . ތަތުން . ތަތުންދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ